Dla pracownika

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zainteresowanych wyjazdem szkoleniowym w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.
Wypełniony formularz należy złożyć do dnia 29.11.2019 r. w  pok. nr 5
 


 

Uprzejmie informujemy, że w ramach postępowania konkursowego prowadzonego na Wydziale Nauk Społecznych, na wyjazdy zagraniczne nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 zakwalifikowano 6 osób:

dr Mariusz Baranowski
prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn
dr Lidia Godek
dr hab. Jakub Isański
prof. UAM, dr hab. Piotr Jabkowski
prof. UAM, dr hab. Honorata Jakubowska

Zasady kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019

  Wymiana nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ może być realizowana we współpracy z uczelniami partnerskimi, z którymi Wydział Nauk Społecznych UAM ma podpisaną umowę na wymianę pracowników akademickich. Lista uczelni partnerskich dostępna jest stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych UAM
    Informacja o kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne zostanie ogłoszona na stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych UAM oraz przekazana wszystkim pracownikom dydaktycznym pocztą elektroniczną.
    Warunkiem wyjazdu jest znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia dydaktyczne na uczelni partnerskiej.
    Pracownicy dydaktyczni, którzy dotychczas nie korzystali z tej formy wyjazdu będą traktowani w sposób preferencyjny.
    Kryteria przyznawania grantów na wyjazd zagraniczny:
    a) osiągnięcia w pracy naukowej potwierdzone publikacjami w czasopismach i znaczących wydawnictwach krajowych i zagranicznych - zgodnie z danymi w EWOS
    b) znaczący wkład w funkcjonowanie prowadzonych przez WNS kierunków studiów
    c) znaczący wkład w sprawne funkcjonowanie administracyjne WNS i jego jednostek administracyjnych
    d) znaczący wkład w rozwijanie relacji WNS z otoczeniem oraz w kreowaniu jego pozytywnego wizerunku
    e) prowadzenie w ostatnich 4 latach zajęć dydaktycznych w ramach oferty AMU-PIE lub przygotowywanie takich zajęć na kolejny rok akademicki (w tym wypadku wymagane podanie tytułu proponowanych zajęć)
    Kwalifikacji dokona kolegium dziekańskie Wydziału Nauk Społecznych UAM.
    Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu oraz lista osób rezerwowych zostanie ogłoszona na stronie Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Składanie dokumentów  do 15 listopada br. w Dziekanacie WNS w biurze podawczym (formularz zgłoszeniowy dostępny  >> TUTAJ <<).


Do pobrania