Dla pracownika

Innovation in Global Mobility within Higher Education

University of Catania will be hosting the 8th edition of our  ERASMUS STAFF WEEK on “Innovation in Global Mobility within Higher Education”.  The event, scheduled between 16th and 20th April, 2018, is addressed to academic and administrative staff and will focus on projects and proposals for strengthening innovation strategies in global mobility programs.
For more details and updated information, please check the UNICT website.


Zasady kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

 

Zasady kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne pracowników administracji WNS w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018:
1. Znajomość języka obcego, w którym będzie odbywać się staż (preferowany jest certyfikat potwierdzający znajomość języka).
2. Uzasadnienie powiązania programu stażu z obowiązkami wykonywanymi na stanowisku, na którym zatrudniony jest pracownik administracyjny.
3. Pierwszeństwo w ubieganiu się o staż przysługuje pracownikom mającym wkład w rozwój programu Erasmus+ na Wydziale Nauk Społecznych UAM.
4. Pracownicy administracyjni, którzy dotychczas nie korzystali z tej formy wyjazdu będą traktowani w sposób preferencyjny.

 

Termin składania dokumentów do 15 grudnia br. w Dziekanacie WNS w pok. 5.
Wniosek do pobrania >>TUTAJ<<.

Pracownikiem z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z Wydziału Nauk Społecznych zakwalifikowanym na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 jest p. Blanka Skowron (Dwuwydziałowa Biblioteka WNS i WSE).


 

Lista wykładowców z Wydziału Nauk Społecznych zakwalifikowanych na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

dr hab. Andrzej W. Nowak (Instytut Filozofii) - Uniwersytet Leuphana w Luneburgu
dr hab., prof. UAM Michał A. Michalski (Instytut Kulturoznawstwa) – Uniwersytet w Bukareszcie
dr Piotr Cichocki (Instytut Socjologii) – Uniwersytet w Bayreuth
dr Katarzyna Adamczyk (Instytut Psychologii) – Uniwersytet w Mainz

Lista rezerwowa:
dr hab., prof. UAM Piotr Matczak (Instytut Socjologii) – Uniwersytet w Utrechcie
dr Małgorzata Bogaczyk – Vormayr (Instytut Filozofii) – Uniwersytet w Wiedniu

 


 

Zasady kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

 1. Wymiana nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ może być realizowana we współpracy z uczelniami partnerskimi, z którymi Wydział Nauk Społecznych UAM ma podpisaną umowę na wymianę pracowników akademickich. Lista uczelni partnerskich dostępna jest stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych UAM
 2. Informacja o kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne zostanie ogłoszona na stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych UAM oraz przekazana wszystkim pracownikom dydaktycznym pocztą elektroniczną.
 3. Warunkiem wyjazdu jest znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia dydaktyczne na uczelni partnerskiej.
 4. Pracownicy dydaktyczni, którzy dotychczas nie korzystali z tej formy wyjazdu będą traktowani w sposób preferencyjny.
 5. Kryteria przyznawania grantów na wyjazd zagraniczny:
  a) osiągnięcia w pracy naukowej potwierdzone publikacjami w czasopismach i znaczących wydawnictwach krajowych i zagranicznych - zgodnie z danymi w EWOS
  b) znaczący wkład w funkcjonowanie prowadzonych przez WNS kierunków studiów
  c) znaczący wkład w sprawne funkcjonowanie administracyjne WNS i jego jednostek administracyjnych
  d) znaczący wkład w rozwijanie relacji WNS z otoczeniem oraz w kreowaniu jego pozytywnego wizerunku
  e) prowadzenie w ostatnich 4 latach zajęć dydaktycznych w ramach oferty AMU-PIE lub przygotowywanie takich zajęć na kolejny rok akademicki (w tym wypadku wymagane podanie tytułu proponowanych zajęć)
 6. Kwalifikacji dokona kolegium dziekańskie Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 7. Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu oraz lista osób rezerwowych zostanie ogłoszona na stronie Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Składanie dokumentów  do 10 listopada 2017 r. w Dziekanacie WNS w biurze podawczym (formularz zgłoszeniowy dostępny >> TUTAJ <<).

 


Do pobrania