Praktyki

DODATKOWA REKRUTACJA NA PRAKTYKI PROGRAMU ERASMUS+ (WYNIKI)

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na praktyki realizowane w ramach programu Erasmus+ z puli na rok akademicki 2020/2021 miejsca otrzymują:
 
Przemysław Madej - 3 miesiące
Alexandra Staniewska - 3 miesiące

DODATKOWA REKRUTACJA NA PRAKTYKI PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKAD. 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że ogłoszono dodatkową rekrutację na praktyki w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021; trwa do poniedziałku 8 marca br.

Szczegółowe informacje >> TUTAJ <<.

DODATKOWA REKRUTACJA NA PRAKTYKI PROGRAMU ERASMUS+ (WYNIKI)

W ramach dodatkowego postępowania rekrutacyjnego - wyjazdy na praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 - miejsce na 2-miesięczne praktyki zagraniczne otrzymują:
 
Wydział Filozoficzny: 
- Anna Weder
 
Wydział Psychologii i Kognitywistyki:
- Karolina Bugiel
- Maja Krzyżanowska
- Ewelina Miszczak
- Sabina Wolniewicz
 
Pierwsze miejsce na liście rezerwowej otrzymuje:
- Karol Dybowski (WPiK)
 

DODATKOWA REKRUTACJA NA PRAKTYKI PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKAD. 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że ogłoszono dodatkową rekrutację na praktyki w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020; trwa do poniedziałku 24 lutego br.

Szczegółowe informacje >> TUTAJ <<.

Praktyki zagraniczne w ramach Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020

W wyniku rekrutacji miejsca na Praktyki w ramach programu Erasmus+ 2019/2020, (3 miesiące) do wykorzystania od wrzesnia 2019 do otrzymują:
Klaudia Barańska (psychologia)
Joanna Bolesławska (kognitywistyka)
Katarzyna Czarnota (socjologia)
Małgorzata Grzymała (kognitywistyka)
Anna Kretkowska (kognitywistyka)
Monika Wiśniewska (psychologia)
 

REKRUTACJA NA PRAKTYKI PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKAD. 2019/2020


Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na praktyki w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020 trwa do poniedziałku 24 czerwca br.

Szczegółowe informacje >> TUTAJ <<.

 

 

 

 

Praktyki zagraniczne w ramach Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019

Praktyki zagraniczne w ramach Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019 otrzymują następujące osoby aplikujące o miejsca:

Klaudia Barańska – 3 miesiące
Alicja Teresa Nowak - 2 miesiące
Anna Nycz – 2 miesiące
Joanna Wijas – 3 miesiące

Jednocześnie przyznano miejsca z puli dodatkowej przyznanej na wyjazdy na praktyki zagraniczne w ramach Erasmus+ do zrealizowania do końca roku akademickiego 2017/2018, otrzymują je następujące osoby:

Ewa Bielak – 3 miesiące
Marta Murkowska - 3 miesiące
Joanna Płonka - 2 miesiące

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA PRAKTYKI PROGRAMU ERASMUS+ 2017/2018

Lista 15 osób zakwalifikowanych na 2-miesięczne praktyki w ramach rekrutacji na program Erasmus+ na rok akademicki 2017-2018.
Lista dostępna >>TUTAJ<<.

Rekrutacja na studia zagraniczne w roku akad. 2017/2018

 
 Zapraszamy studentów WNS na spotkania z Koordynatorami Programu Erasmus+:

 # Instytut Psychologii – 16 stycznia, 10:30, budynek D sala kinowa

 # Instytut Filozofii – 16 stycznia, 13:00, budynek C sala 215

 # Instytut Socjologii – 23 stycznia, 11:30, budynek D sala 108

 # Instytut Kulturoznawstwa – 23 stycznia, 13:00, budnek AB sala I

 

Informacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla studentów i pracowników wyjeżdżających za granicę

Wyjeżdżasz na studia za granicę w ramach programu Erasmus+? Zapoznaj się z pakietem informacyjnym MSZ, dzięki któremu Twój pobyt będzie bezpieczniejszy.

Praktyki Erasmus+ 2016/2017

Lista osób zakwalifikowanych na praktyki w ramach programu Erasmus+ na Wydziale Nauk Społecznych UAM na rok akademicki 2016/2017 dostępna >> TUTAJ <<.

REKRUTACJA NA PRAKTYKI PROGRAMU ERASMUS+ 2016/2017

Praktyki programu Erasmus+ przeznaczone są dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (studia doktoranckie), studentów jednolitych studiów magisterskich oraz absolwentów. Wyjazdy absolwentów muszą być zrealizowane w ciągu roku od zakończenia studiów. Studenci planujący wyjazd absolwencki uczestniczą w rekrutacji na praktyki podczas ostatniego roku studiów.
Wyjazd na praktyki powinien być zrealizowany między 1 lipca 2016 r. i 30 września 2017 roku. Optymalnym terminem wyjazdu na praktyki są wakacje letnie.
Program praktyk powinien być powiązany z programem odbywanych studiów.
Praktyki Erasmusa przyznawane są na okres 2. W sytuacji, gdy liczba chętnych jest mniejsza niż liczba miejsc stypendialnych, istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie stypendium na dodatkowe miesiące.
Student ubiegający się o praktyki Erasmusa zobowiązany jest do złożenia w terminie do 30 kwietnia 2016 roku u Koordynatora Wydziałowego WNS dra Sławomira Sztajera
1. podania zawierającego wskazanie miejsca i terminu odbywania praktyk,
2. zaświadczenia z dziekanatu o średniej ocen,
3. dokumentu potwierdzającego znajomość języka oraz
4. wstępnej zgody instytucji, w której planowana jest praktyka.
Wyniki rekrutacji na praktyki zostaną podane dnia 16 maja 2015.
Kwalifikacja na praktyki odbywa się według następujących kryteriów:
1. średnia z egzaminów od pierwszego roku studiów do momentu składania aplikacji (minimum 3,5) – potwierdzona zaświadczeniem z dziekanatu o średniej ocen
2. znajomość języka, którym student będzie się posługiwał podczas odbywania praktyki, formalnie potwierdzona certyfikatem, zaświadczeniem lub oceną w indeksie - preferencja certyfikatu
3. dodatkowym atutem jest zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach prowadzonych w języku obcym na UAM
Informacji w sprawie praktyk udziela Koordynator programu Erasmus dr Sławomir Sztajer, dyżur: poniedziałek 10.00-12.00 oraz środa 12.00-13.00.


Pliki do pobrania