Praktyki

REKRUTACJA NA PRAKTYKI PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKAD. 2018/2019


Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na praktyki w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019 trwa do wtorku 10 lipca br.

Szczegółowe informacje >> TUTAJ <<.

 

 

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA PRAKTYKI PROGRAMU ERASMUS+ 2017/2018

Lista 15 osób zakwalifikowanych na 2-miesięczne praktyki w ramach rekrutacji na program Erasmus+ na rok akademicki 2017-2018.
Lista dostępna >>TUTAJ<<.

Rekrutacja na studia zagraniczne w roku akad. 2017/2018

 
 Zapraszamy studentów WNS na spotkania z Koordynatorami Programu Erasmus+:

 # Instytut Psychologii – 16 stycznia, 10:30, budynek D sala kinowa

 # Instytut Filozofii – 16 stycznia, 13:00, budynek C sala 215

 # Instytut Socjologii – 23 stycznia, 11:30, budynek D sala 108

 # Instytut Kulturoznawstwa – 23 stycznia, 13:00, budnek AB sala I

 

Informacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla studentów i pracowników wyjeżdżających za granicę

Wyjeżdżasz na studia za granicę w ramach programu Erasmus+? Zapoznaj się z pakietem informacyjnym MSZ, dzięki któremu Twój pobyt będzie bezpieczniejszy.

Praktyki Erasmus+ 2016/2017

Lista osób zakwalifikowanych na praktyki w ramach programu Erasmus+ na Wydziale Nauk Społecznych UAM na rok akademicki 2016/2017 dostępna >> TUTAJ <<.

REKRUTACJA NA PRAKTYKI PROGRAMU ERASMUS+ 2016/2017

Praktyki programu Erasmus+ przeznaczone są dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (studia doktoranckie), studentów jednolitych studiów magisterskich oraz absolwentów. Wyjazdy absolwentów muszą być zrealizowane w ciągu roku od zakończenia studiów. Studenci planujący wyjazd absolwencki uczestniczą w rekrutacji na praktyki podczas ostatniego roku studiów.
Wyjazd na praktyki powinien być zrealizowany między 1 lipca 2016 r. i 30 września 2017 roku. Optymalnym terminem wyjazdu na praktyki są wakacje letnie.
Program praktyk powinien być powiązany z programem odbywanych studiów.
Praktyki Erasmusa przyznawane są na okres 2. W sytuacji, gdy liczba chętnych jest mniejsza niż liczba miejsc stypendialnych, istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie stypendium na dodatkowe miesiące.
Student ubiegający się o praktyki Erasmusa zobowiązany jest do złożenia w terminie do 30 kwietnia 2016 roku u Koordynatora Wydziałowego WNS dra Sławomira Sztajera
1. podania zawierającego wskazanie miejsca i terminu odbywania praktyk,
2. zaświadczenia z dziekanatu o średniej ocen,
3. dokumentu potwierdzającego znajomość języka oraz
4. wstępnej zgody instytucji, w której planowana jest praktyka.
Wyniki rekrutacji na praktyki zostaną podane dnia 16 maja 2015.
Kwalifikacja na praktyki odbywa się według następujących kryteriów:
1. średnia z egzaminów od pierwszego roku studiów do momentu składania aplikacji (minimum 3,5) – potwierdzona zaświadczeniem z dziekanatu o średniej ocen
2. znajomość języka, którym student będzie się posługiwał podczas odbywania praktyki, formalnie potwierdzona certyfikatem, zaświadczeniem lub oceną w indeksie - preferencja certyfikatu
3. dodatkowym atutem jest zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach prowadzonych w języku obcym na UAM
Informacji w sprawie praktyk udziela Koordynator programu Erasmus dr Sławomir Sztajer, dyżur: poniedziałek 10.00-12.00 oraz środa 12.00-13.00.


Pliki do pobrania